Strafbare feiten

Wordt u verdacht van een strafbaar feit  ? 

Wanneer u op een strafbaar feit klikt, tonen wij u de advocaten die u op dat gebied bij kunnen staan.

A- G

Afpersing
Bedreiging
Belastingontduiking en belastingfraude
Bestuurs(straf)recht
Bijstandsfraude
Criminele organisatie
Cybercrime
Diefstal
Dood door schuld
Doodslag
Douanedelicten
Drugsdelicten
Economisch strafrecht
Euthanasie door onbevoegde
FaillissementsfraudeFinancieel economisch strafrecht
FIOD inval
Fiscaal strafrecht
Fraude
Gewapende overval
Geweldsdelicten
Georganiseerde misdaad

H - S

Harddrugs
Heling
Hennepplantage
Huiselijk geweld
Inbraak
Jeugdstrafrecht
Kinderporno
Laster
Mensenhandel
Mishandeling
Mishandeling met de dood tot gevolg
Moord
Ondernemingsstrafrecht
Ontucht
Openlijke geweldpleging
Oplichting
Overtreding Arbeidstijdenwet Vervoer
Rijbewijszaken
Rijden onder invloed
Schennis van de eerbaarheid
Seksueel binnendringen zwakkere personen
Softdrugs
Stalking/belaging

T - Z

Terrorisme
TOM zitting
Uitingsdelicten
Valsheid in geschrifte
Verkeersstrafrecht
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Verkrachting
Vernieling
Vreemdelingen(straf)recht
Wapenbezit
Wapens & munitie
Witwassen
Zedenmisdrijf