Linssen cs Advocaten

Linssen cs Advocaten: onderscheidend in kwaliteit en wetenschap

Advocatenkantoor Linssen cs Advocaten is opgericht in september 1987 door mr. Theo Linssen. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als advocaat in Rotterdam, besloot Theo Linssen in datzelfde jaar zijn eigen advocatenkantoor te starten in Tilburg. Hij benadrukte altijd dat het leveren van hoogwaardige kwaliteit op verschillende rechtsgebieden alleen mogelijk is als men bereid is gebruik te maken van de kennis van anderen.

Binnen Linssen cs Advocaten hebben verschillende advocaten zich gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden die relevant zijn voor agrariërs, zoals pacht, vergunningen, de Meststoffenwet en de Natuurbeschermingswet. Hiermee onderscheidt het kantoor zich: Linssen cs Advocaten is een van de weinige kantoren in Nederland die beschikt over deze specifieke kennis en expertise.

Kennis en expertise
Daarnaast heeft Linssen cs Advocaten ook specifieke kennis en expertise op andere rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, civiel recht, erfrecht, milieurecht, omgevingsrecht, ondernemingsrecht en strafrecht.

De advocaten van Linssen Advocaten zijn gepassioneerd en gedreven, denken in termen van oplossingen en zien altijd kansen.

Rechtsgebieden

Civiel Recht
Arbeid en Ontslag
AVG en privacy
Bouw en Vastgoed
Burenrecht
Burgerlijk procesrecht
Cassatie
Erfrecht
Hippisch recht
Hoger beroep
Incasso
Letselschade
Onderneming en Faillissementen
Overeenkomsten
Pacht
Schadevergoeding
Verzekeringen en Bankzaken

Bestuursrecht
Agrarisch recht
Handhaving en Bestuurlijke boetes
Natuur en Milieu
Onteigening en Ruilverkaveling
Planschade en Nadeelcompensatie
Ruimtelijke ordening en Vergunningen
Sociale zekerheid
Betalingsrechten en Subsidies

Strafrecht

Jachtrecht

Uniek: Kwaliteit en Wetenschap

De advocaten van Linssen cs Advocaten besteden speciale aandacht aan de juridische kwaliteit van hun werk. Hierdoor onderscheidt het kantoor zich: Linssen cs Advocaten heeft namelijk zes gepromoveerde juristen en twee hoogleraren in dienst.

Contact

Websitehttp://www.linssen-advocaten.nl
AdresgegevensLinssen cs Advocaten
Willem ll Straat 29a
5038 BA Tilburg
Telefoon: 013 542 0400
Mobiel:
Emaillinssen@linssen-advocaten.nl
OnderwerpenCassatierecht
LandNederland